Puncovní značky

Zlatnické a stříbrnické výrobky nebo jejich polotovary se označují speciálními značkami - puncy. Toto označování se provádí vyražením nebo laserem. Tomuto procesu značení se říká puncování.
 

Typy puncovních značek

  • Český státní punc je specifický obrazec s číslem. Tvar puncu říká, z jakého kovu o jaké ryzosti bylo zboží vyrobeno. Zboží označené českým státním puncem má státem garantovanou ryzost.

  • Ryzostní značka - obvykle tvoří tři číslice, které označují číselný podíl ryzího kovu ve slitině např. 999, 925, 900

  • Výrobní značka výrobce šperku je zaregistrována na Puncovním úřadu a lze podle ní dohledat výrobce šperku. Nejčastěji se jedná o dvě až tři písmena.

 

Stříbrné zboží, které váží do 3,49 g spadá do kategorie podlimitního zboží. To kontrole puncovního úřadu nepodléhá. Toto zboží nemusí být označeno ani puncem, ani odpovědnostní značkou; ryzostní značkou/číslem však podlimitní zboží označeno být musí. Výjimku pak tvoří drobné komponenty, kde není značení ryzostní značkou z technologických důvodů možné.